کلیپ اختتامیه دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز

 

 

برنامه ارائه حضوری مقالات E-poster

برنامه ارائه حضوری مقالات E-poster برای دانلود کلیک کنید.

برنامه کامل کنگره

برنامه کامل کنگره - برای دانلود کلیک کنید.

برنامه کنگره در یک نگاه

برنامه علمی کنگره در یک نگاه - برای دانلود کلیک کنید.

پوستر دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز

 

sisoc-poster main 

اخبار

اخبارآخرین اخبار و نوشته های کنگره