دسته ها: همه اخبارهمایش

دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز مورد تائید جامعه جراحی آنکولوژی اروپا قرار گرفت

مفتخریم که اعلام کنیم پس از بررسی نمایندگان جامعه جراحی آنکولوژی اروپا (ESSO)، دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز در لیست کنگره های مورد تائید این جامعه معتبر....

Congress Message

پیام کنگره

دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز در تاریخ 17-15 آذرماه 1402 در شیراز – ایران برگزار می شود . سرطان از تهدیدهای بزرگ سلامت انسان در سراسر دنیاست و 70 درصد مرگ و....

ثبت نام آغاز شد

ثبت نام در دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز (SISOC2)  با حداکثر امتیاز بازآموزی آغاز گردید. با ثبت نام زودهنگام (early registration) در کنگره، ضمن برخورداری از تخفیف....

سمپوزیوم و کارگاه ها

کارگاه جراحی آنکوپلاستیک پستان 14 آذر (پایان ظرفیت)   کارگاه بیوپسی گره های لنفاوی نگهبان در سرطان پستان 14 آذر   کارگاه گاسترکتومی لاپاراسکوپیک 14....

The Gynecologic Cancer symposium

سمپوزیوم اونکولوژی زنان

جهت ثبت نام در سمپوزیوم اونکولوژی زنان لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید:  ثبت نام در سامانه بازآموزی  افراد متقاضی جهت دریافت امتیاز بازآموزی  می بایست....

The Uro-Oncology symposium

سمپوزیوم یورواونکولوژی

جهت ثبت نام در سمپوزیوم یورواونکولوژی لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید:  ثبت نام در سامانه بازآموزی  افراد متقاضی جهت دریافت امتیاز بازآموزی  می بایست....

The Anesthesia and Oncology symposium

سمپوزیوم بیهوشی در جراحی سرطان

جهت ثبت نام در سمپوزیوم بیهوشی در جراحی سرطان ، لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید:  ثبت نام در سامانه بازآموزی  افراد متقاضی جهت دریافت امتیاز بازآموزی....

Call for Abstracts

ارسال مقاله

ارسال مقالات به کنگره رایگان می باشد. خلاصه مقالات ارسالی باید به زبان انگلیسی باشند. نتیجه داوری کلیه مقالات ارسالی تا تاریخ 26 آبان به صورت ایمیل و پیامک به نویسنده....